:

Cestovanie s deťmi

VSTUPNÉ VÍZUM
Vstup do Bieloruska neplnoletých detí, ktoré sú cudzími štátnymi príslušníkmi, je možný iba na základe platného cestovného pasu (resp. iného rovnocenného dokladu) a platného víza.

V prípade, ak sú do vstupného víza zapísaní rodičia, ktorí cestujú spolu s dieťaťom/deťmi a majú v cestovných pasoch vpísaných neplnoleté detí, v rodičovských pasoch nutne musia byť fotografie detí.

Deti do 16 rokov získavajú vízum bezplatne, s výnimkou jednotlivých zastupiteľských úradov, ktoré poberajú poplatok za vystavenie víza.
 
PLNOLETOSŤ
Plnoletosť sa v Bielorusku nadobúda zavŕšením 18-teho roku veku. Neplnoleté osoby majú zakázané kupovať alkoholické a tabakové výrobky, navštevovať nočné podniky, herne a kasiná.
 
V súlade s platnými zákonmi je v Bielorusku stanovená povinnosť rodičov (resp. poručníkov, opatrovníkov) robiť doprovod deťom do 16 rokov v čase od 23.00 do 6.00, ak sa nachádzajú mimo bydliska, alebo zabezpečiť ich doprovod plnoletými osobami. Ak sa v uvedenom čase zistí, že dieťa do 16 rokov sa nachádza na verejných miestach bez doprovodu, rodičia alebo osoby ich zastupujúce budú administratívne postihované.
 
DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY A PREPRAVA
Riadiť motorové vozidlá v Bielorusku smú plnoleté osoby, pre mopedy a skutre platí veková hranica 16 rokov (s medzinárodne platným vodičským preukazom vydaným v domovskej krajine).
 
Na vlaky s východiskovou stanicou v rámci Bieloruských železníc (iba vnútroštátna preprava) dieťa do 5 rokov v doprovode dospelého dostáva cestovný lístok zadarmo. S jedným dospelým môže cestovať zdarma iba jedno dieťa do 5 rokov. Pre deti od 5 do 10 rokov je možné zakúpiť si detský lístok, ktorého cena tvorí cca 35% z ceny celého cestovného (skutočná cena sa stanoví pri rezervovaní lístka). Deti do 10 rokov nesmú cestovať vlakmi Bieloruských železníc bez doprovodu dospelého.
 
Národná letecká spoločnosť Belavia  umožňuje cestovanie s deťmi do 2 rokov so zľavou 90% bez nutného zakúpenia samostatného miesta. Pre deti od 2 do 12 лет sa poskytuje zľava  25% s nutným zakúpením miestenky.
 
Medzimestská autobusová doprava má pre deti nasledovné zľavy: do 5 rokov – zdarma a bez povinnej miestenky; od 5 do 10 rokov – zľava 50% s povinnou miestenkou.
 
Mestská hromadná doprava v Minsku je pre cudzincov vo veku do 6 rokov zdarma.  
 
Podľa Pravidiel cestnej premávky platných na území Bieloruska, pri preprave detí do 12 rokov na zadnom sedadle auta je odporúčané používať detskú sedačku. Plnoletý cestujúci na zadnom sedadle môže mať na kolenách jedno dieťa vo veku do 12 rokov za podmienky, že tento cestujúci je riadne pripútaný.
 
UBYTOVANIE
Väčšina bieloruských hotelov ponúka bezplatné ubytovanie pre detí do 8 rokov. Ďalšie podmienky treba upresniť v každom konkrétnom hoteli.
 
NÁVŠTEVA KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ
Deti v doprovode rodičov pri návšteve kultúrnych a voľnočasových inštitúcií majú zľavu na vstupenku až do 100% v závislosti od veku. Napríklad návšteva Minského zoo je zdarma pre deti do 5 rokov. Voľný vstup na predstavenia Bieloruského štátneho cirkusu majú deti vo veku 3 rokov v doprovode rodičov (podľa schémy jedno dieťa – jeden dospelý).
 
POSKYTNUTIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Poskytnutie zdravotnej starostlivosti (plánovanej, rýchlej, urgentnej) je pre cudzincov platené nezávisle od veku. Výnimkou sú štátni príslušníci krajín Spoločenstva nezávislých štátov.
 
Starostlivosť o kojencov a maloletých detí (prebaľovanie, kojenie) je možná vo väčšine obchodných domov, na železničných staniciach a letiskách, kde fungujú miestnosti pre matky s deťmi.  
 
VYHĽADÁVANIE
Ak sa Vám v Bielorusku stratilo dieťa, volajte na núdzové číslo 102. Hľadanie stratených osôb, vrátane cudzincov, sa tiež môže hlásiť na linke dôvery Ministerstva vnútra bieloruska: +375 17 218 72 22. 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to