:

Cestovanie s deťmi

Ak ste sa rozhodli vycestovať do Bieloruska väčšou skupinou, použite možnosť vybavenia skupinového víza v niektorom zo zastupiteľských úradov Bieloruska v zahraničí. Skupinové vízum sa udeľuje na všetky účely, okrem vycestovania  na trvalý pobyt a za účelom zamestnania.
 
Skupinové vízum sa udeľuje na jeden alebo dva vstupy do Bieloruska na dobu do 30, resp. do 90 dní za nasledovných podmienok:
 
–  skupina musí byť najmenej päťčlenná;
 
– doklady všetkých členov skupiny (pas, vízový dotazník, fotografia, doklady vízovej podpory podľa typu víza) sa predkladajú kompletne všetky naraz;
 
– v balíku dokladov nesmie chýbať zoznam skupiny s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla a doby platnosti pasu a štátnej príslušnosti každého člena skupiny. Zoznam sa predkladá v dvoch exemplároch.
 
Pamätajte si: osoby vstupujúce do Bieloruska na základe skupinového víza, sú povinné prekročiť hranice a pohybovať sa po bieloruskom území výlučne v zložení svojej skupiny.
 
Pre turistické skupiny ponúkame bohatý výber exkurzií (po Minsku a po celom Bielorusku) poskytovaných firmou Minsktrans. Na skupinové exkurzie (v anglickom jazyku) sa môžete prihlásiť v turistickej sekcii firmy Minsktrans na telefónnom čísle +375 17 328 51 20.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to