:
Meno*
Uveďte štátnu príslušnosť žiadateľa (ak je)*
Trvalé bydlisko (miesto pobytu) a/alebo pracovisko (miesto štúdia) občana alebo Sídlo právnickej osoby*
E-mailová adresa*
Kontaktné telefónne číslo*
Poslať odpoveď na:
poštovej adrese
elektronickej adrese
Text správy*

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to