:

Turistické vízum

Pre získanie vstupného víza do Bieloruskej republiky na turistické účely predloží žiadateľ na konzulárnom oddelení veľvyslanectva:

– vyplnený a podpísaný vízový dotazník s nalepenou fotografiou (fotografia musí spĺňať požiadavky medzinárodnej normy ISO/MEK 19794-5, a to: rozmery 35х45 mm, fotografovaný sa má pozerať priamo do kamery, jednofarebné svetlé pozadie, vysoká ostrosť, bez záhybov a škvŕn, tvár má zaberať 70 až 80% snímky na výšku, fotografia nie staršia ako 6 mesiacov);

– cestovný pas (musí mať najmenej dve prázdne vízové strany a byť platný najmenej 90 dní po vypršaní platnosti žiadaného víza);

doklad o cestovnom poistení (termín a počet dní uvedený v poistke musí zodpovedať  termínu a počtu dní pobytu uvedenému v žiadosti o vízum);

– potvrdenie prijímajúcej strany (doklad o účele pobytu).

Turistické vízum sa udeľuje výlučne za podmienky predloženia jedného z nasledujúcich dokladov:

– originál alebo kópia potvrdenia o rezervácii hotela alebo apartmánu;

– originál alebo kópia žiadosti bieloruského subjektu cestovného ruchu (cestovnej kancelárie);

– originál alebo kópia žiadosti liečebného alebo rekreačného zariadenia;

– originál alebo kópia žiadosti subjektu agroturizmu alebo ekologického turizmu.

Turistické vízum môže byť jednovstupové alebo dvojvstupové s dobou platnosti najviac 30 dní.

Na účel prihlasovania cudzincov (pri pobyte dlhšom ako 10 pracovných dní) alebo predĺženia doby pobytu sa musí cudzinec obrátiť na miestne príslušný migračný úrad Bieloruskej republiky v mieste pobytu cudzinca.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to