:

Žiadosť o vízum poštou

Ak občan/občianka Slovenskej republiky býva na značnej vzdialenosti od Bratislavy, môže vybaviť víza poštou. V tomto prípade treba poslať obyčajným listom kompletný balík dokladov a odpovednú obálku (so zaplatenou známkou) so spiatočnou adresou na adresu veľvyslanectva. Doklady poslané doporučene nebudú akceptované. Doklady sa spracujú do 5 pracovných dní (alebo expresne za podmienky úhrady stanoveného poplatku) a pošlú sa späť. Prosíme zobrať na vedomie, že v prípade zaslania nekompletného balíka dokladov vízum udelené nebude, pričom sa konzulárny poplatok nevráti.

V prípade potreby expresného doručenia dokladov objednanie a úhradu kuriérskych služieb zabezpečuje žiadateľ.

Veľvyslanectvo nezodpovedá za bezpečnosť dokladov počas ich zaslania poštou.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to