:

Poriadok elektronického prihlasovania cudzincov na krátkodobý pobyt v Bieloruskej republike

V súlade s článkom 41 zákona Bieloruskej republiky zo dňa 4. januára 2010 o pobyte (právnom zaradení) cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti v Bieloruskej republike, sú cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti (ďalej spoločne len cudzinci), ktorí sa krátkodobo zdržiavajú na území Bieloruskej republiky, povinní prihlásiť sa k pobytu v miestne príslušnom oddelení pre evidenciu osôb podľa adresy pobytu do 10 dní od vstupu do Bieloruskej republiky, pokiaľ tento zákon, resp. ďalšie právne predpisy alebo medzinárodné zmluvy Bieloruskej republiky nestanovujú inak.

Elektronické prihlasovanie cudzincov sa uskutočňuje bezplatne na spoločnom portáli elektronických služieb obyvateľstvu (portal.gov.by).

Tento administratívny postup sa uplatňuje výlučne pri cudzincoch vstupujúcich do Bieloruskej republiky cez hraničné prechody na štátnej hranici Bieloruskej republiky. Cudzinci vstupujúci do Bieloruskej republiky cez štátnu hranicu s Ruskou federáciou, sa musia prihlásiť osobne v miestne príslušnom oddelení úradu správy vnútra pre štátne občianstvo a migráciu podľa adresy pobytu.

Bieloruská republika má podpísané dohody s Ukrajinou, Lotyšskom, Litvou, Estónskom, Kazachstanom, Spoločnými arabskými emirátmi a Ruskom, na ktorých základe sa môžu občania týchto krajín zdržiavať v Bielorusku 30 alebo až 90 dní bez prihlasovacej povinnosti. Ak cudzinec mieni túto dobu prekročiť, musí požiadať o povolenie na dlhodobý alebo trvalý pobyt v závislosti od účelu vstupu. Dobu, na ktorú sa cudzinec prihlasuje k pobytu, upravujú medzinárodné dohody uzavreté s rôznymi štátmi.

Na prihlasovanie potrebuje cudzinec počítač, mobil alebo tablet s prístupom na internet. Cez ľubovoľný internetový prehliadač musí vstúpiť na stránku spoločného portálu elektronických služieb obyvateľstvu portal.gov.by, zvoliť si jazyk a vytvoriť osobné konto s použitím emailovej adresy.  Následne si v osobnom konte zvolí vložku Dostupné služby (rus. Доступные услуги), prejde na položku Štátna príslušnosť a migrácia (rus. Гражданство и миграция), klikne na potrebnú službu a vyplní žiadosť (kód služby na prihlásenie cudzinca je 200.12.14.1.).

V žiadosti je potrebné uviesť priezvisko a meno cudzinca latinkou alebo azbukou presne podľa cestovného pasu (stačí jeden variant) a podať údaje o pase i cestovnom poistení, dátum vstupu a adresu pobytu v Bielorusku. Formulár obsahuje tiež položku Vízum, ale ak cudzinec vstupuje do Bieloruska na základe možnosti bezvízového vstupu, túto položku vyplniť nemusí. Pri vyplnená žiadosti treba dbať na správne vyplnenie všetkých povinných položiek.

Následne treba skontrolovať správnosť údajov a kliknúť na Podať žiadosť (rus. Отправить заявление). O niekoľko sekúnd príde na uvedený email potvrdenie o úspešnom prihlásení, alebo systém cudzincovi odporučí sa osobne obrátiť na príslušný úrad pre otázky štátnej príslušnosti a migrácie v prípade, ak údaje nesedia.

V prípade osobného vybavenia cudzincov na úradoch správy vnútra pre štátne občianstvo a migráciu prebieha prihlasovanie na základe štandardného stanoveného postupu.

Osobná prítomnosť cudzinca na príslušnom úrade sa vyžaduje v dvoch prípadoch, a to: ak chce cudzinec predlžiť elektronicky prihlásený pobyt na rovnakej adrese, alebo ak cudzinec vstúpil do Bieloruska cez hranicu s Ruskou federáciou.

Cudzinec nemusí mať so sebou potvrdenie o elektronickom prihlásení. Stačí to len oznámiť príslušníkovi hraničnej polície pri vycestovaní z krajiny. Ak to technické prostriedky dovoľujú, môže cudzinec urobiť snímku obrazovky s potvrdením o úspešnom prihlásení alebo ho vytlačiť. Tak bude kontrola prihlásenia rýchlejšia.

V prípade problémov a otázok ohľadom tohto administratívneho postupu je v pracovnej dobe k dispozícii služba technickej podpory Národného centra elektronických služieb obyvateľstvu na čísle +37517 311-30-00, klapka 713, a Úrad pre štátne občianstvo a migráciu Ministerstva vnútra na čísle +37517 218-55-08 alebo +37517 218-52-51.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to