:

Poriadok úhrady konzulárneho poplatku

Konzulárny poplatok má byť uhradený pred podaním žiadosti.

Doklady potvrdzujúce úhradu konzulárneho poplatku budú akceptované iba po pripísaní sumy konzulárneho poplatku na účet veľvyslanectva. V súvislosti s tým žiadame o včasný prevod, al. vloženie príslušnej sumy konzulárneho poplatku na účet veľvyslanectva, lebo konzulárny poplatok má byť pripísaný na účet veľvyslanectva ešte pred podaním žiadosti o udelenie víz/vykonanie konzulárnej činnosti.

Platiť v hotovosti na konzulárnom oddelení nie je možné.
 
Bankové náležitosti pre úhradu konzulárneho poplatku


Konzulárny poplatok má byť uhradený v EUR na bankový účet veľvyslanectva:
Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v Slovenskej republike  
Jančova 5, 811 02 Bratislava 1
banka ČSOB, a.s.
IBAN: SK95 7500 0000 0040 0391 5060, EUR.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to