:

Informácie o bezvízovom vstupe cez hraničný prechod Národné letisko Minsk

Dňa 27. júla 2018 nadobudlo platnosť Nariadenie Prezidenta Bieloruskej republiky, podľa ktorého občania 74 štátov** môžu vstupovať a vystupovať na územie Bieloruskej republiky bez víza s dĺžkou pobytu najviac do 30 dní (vrátane dňa príletu a dňa odletu) cez hraničný prechod Bieloruskej republiky Národné letisko Minsk.

Stanovený poriadok bezvízového vstupu cez letisko sa nevzťahuje na osoby vstupujúce do Bieloruska letmi z Ruskej federácie, ako aj na osoby, ktoré plánujú odlet na letiská Ruskej federácie (tieto lety sú považované za domáce a hraničná kontrola sa na nich nevykonáva).

Dĺžka bezvízového pobytu sa počíta v celých dňoch; za prvý deň sa považuje dátum príletu a za posledný dátum odletu (nezávisle od času príletu a/alebo odletu).

Bezvízový vstup neplatí pre držiteľov diplomatických, služobných, špeciálnych a im rovnocenných pasov.

Pobyt musí mať súkromný, obchodný, turistický alebo podobný účel, ktorý nie je spojený so zamestnaním alebo obchodovaním v Bielorusku, resp. so štúdiom, ktorého dĺžka prevyšuje 30 dní. 

Pre bezvízový vstup do Bieloruskej republiky cez hraničný prechod Národné letisko Minsk musí cudzinec predložiť:

- platný cestovný pas, ktorého dátum platnosti má prekračovať dátum predpokladaného výstupu z územia Bieloruska najmenej o 90 dní;

- finančné zabezpečenie: na každý deň pobytu čiastku v cudzej mene alebo v bieloruských rubľoch, ktorá zodpovedá najmenej 2 základným veličinám (49 BYN, cca 23 EUR), resp. čiastku rovnocennú najmenej 50 základným veličinám (1225 BYN, cca 530 EUR) v prípade, ak sa cudzinec zdrží v Bielorusku celých 30 dní;

- cestovné poistenie s poistným krytím najmenej 10.000 EUR platné na území Bieloruska počas celého pobytu.

Pre občanov Vietnamu, Haiti, Gambie, Indie, Číny, Libanonu, Namíbie a Samoa je nutnou dodatočnou požiadavkou prítomnosť v cestovnom doklade platného viacvstupového schengenského víza, resp. víza niektorého zo štátov EÚ so zoznamom o vstupe na územie príslušného štátu, ako aj leteniek, v ktorých je potvrdený odlet z Národného letiska Minsk v priebehu 30 dní od dátumu vstupu.

DÔLEŽITÉ: Ak sa cudzinec nachádza na území Bieloruska viac ako 5 pracovných dní, musí sa prihlásiť na príslušnom územnom oddelení Správy pre štátnu príslušnosť a migráciu Ministerstva vnútra Bieloruskej republiky (Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь). V prípade ubytovania v hoteloch, hosteloch, kúpeľoch a ďalších hromadných ubytovacích zariadeniach administrácia ubytovacieho zariadenia zabezpečuje prihlásenie cudzincov automaticky pri nástupe na ubytovanie.

Bezvízový vstup sa nemôže predĺžiť a prekročiť stanovený limit 30 dní.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to