:

Konzulárne oddelenie

Konzulárne oddelenie

 

Jančova 5, 811 02 Bratislava

Konzultácie ohľadne víz: +421 2 6225 0152

                                        +421 2 6280 1212

E-mail: sk.consul@mfa.gov.by

 

Úradné hodiny: pondelok, streda, piatok od 9.00 do 12.00

 

Z dôvodu štátnych sviatkov Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky bude zatvorene v roku 2021 v dňoch: 1,7,8 januára, 8 marca, 10,11 maja.

 

Bankové údaje pre zaplatenie konzulárneho poplatku

 

Konzulárny poplatok je potrebné uhradiť v eurách na účet Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Slovenskej republike so sídlom Jančova 5, 811 02 Bratislava vedený v ČSOB, číslo účtu IBAN: SK95 7500 0000 0040 0391 5060.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to