:

Vývoj politického dialógu

Diplomatické vzťahy medzi Bieloruskou republikou a Slovenskou republikou boli nadviazané 14. januára 1993.

Generálny konzulát Slovenska v Minsku v roku 2000 bol reorganizovaný na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bieloruskej republike. V roku 2002 bol Generálny konzulát Bieloruska v Bratislave reorganizovaný na Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky na Slovensku.

6. septembra 2016 odovzdal Mimoriadny a Splnomocnený Veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike Igor Leščeňa poverovacie listiny prezidentovi Slovenskej republiky Аndrejovi Kiskovi.

Bielorusko-slovenská politická spolupráca sa charakterizuje konštruktívnosťou a pozitívnou dynamikou.

Uskutočnila sa výmena návštev predsedov vlád oboch krajín. 25. novembra 2016 sa konala oficiálna návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky R. Fica v Bieloruskej republike. 27. – 28. apríla 2017 sa konala oficiálna návšteva predsedu vlády Bieloruskej republiky A. Kobiakova na Slovensku.

3.-4. júna 2019 sa uskutočnila prvá v histórii bilaterálnych vzťahov oficiálna návšteva Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky A.Danka v Bieloruskej republike.

Udržiava sa dialóg na úrovni vedenia zahraničnopolitických rezortov Bieloruska a Slovenska. Stretnutia šéfov zahraničnopolitických rezortov sa konajú pravidelne v rámci medzinárodných podujatí.

Aktívne sa vyvíja bielorusko-slovenská zahraničnopolitická spolupráca. V rokoch 2014 – 2019 sa uskutočnilo päť kôl politických konzultácií na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí, konzultácie medzi konzulárnymi úradmi zahraničnopolitických rezortov, ako aj konzultácie k spolupráci v rámci OBSE a k inventarizácii zmluvnej základne bilaterálnych vzťahov.

V posledných rokoch sa aktivizovali medzirezortné bielorusko-slovenské kontakty, vrátane úrovne ministerstiev financií, dopravy, kultúry, ako aj najvyšších kontrolných úradov a colných úradov oboch krajín.

Dosť aktívne sa rozvíja aj bielorusko-slovenská medziregionálna spolupráca. V rokoch 2016 -2019 sa uskutočnili vzájomné návštevy delegácií miest Grodno a Žilina, Mogiľov a Bardejov, Moskovského obvodu mesta Brest a Vranova nad Topľou, Žodino a Považská Bystrica.

V rokoch 2016-2019 sa konali návštevy námestníkov ministra zahraničných vecí Bieloruskej republiky Kupčinej E.N. a Kravčenko O.I., a taktiež spolupredsedu Bielorusko-slovenskej zmiešanej komisie pre obchodno-ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu E.A.Šestakova na Slovensku.

Rozvoj medziparlamentnej spolupráce

V Národnom zhromaždení Bieloruskej republiky 6. obdobia bola vytvorená Pracovná skupina Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky pre spoluprácu so slovenským parlamentom (skupina priateľstva so Slovenskou republikou) pod vedením predsedníčky Stálej komisie Komory reprezentantov pre rozpočet a financie Ľ. Dobryninovej.

V roku 2016 bola v Národnej rade Slovenskej republiky vytvorená skupina priateľstva pre spoluprácu s Bieloruskou republikou na čele s predsedom Ústavnoprávneho výboru R. Madejom.

V júli 2018 v Nesviži (Bielorusko) sa uskutočnilo stretnutie predsedov skupín priateľstva z parlamentov Bieloruska a Slovenska Ľ:Dobryninovej a R.Madeja.

4.-6.- septembra 2019 sa konala návšteva parlamentnej delegácie na čele s predsedom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, predsedom parlamentnej skupiny priateľstva pre spoluprácu s Bieloruskou republikou R.Madejom v mestách Brest a Minsk.

20.-22. októbra 2019 Minsk navštívili predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, predseda parlamentnej skupiny priateľstva pre spoluprácu s Bieloruskou republikou R.Madej a predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, vedúceho Stálej delegácie slovenského parlamentu v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PACE), člen Stálej delegácie slovenského parlamentu v Parlamentnom zhromaždení OBSE Ľ.Blaha. Slovenských parlamentárov prijali predseda Rady republiky Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky Mjasnikovič M.V. a námestník predsedu Komory reprezentantov Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky Pirštuk K.B.

Bielorusko-slovenská medziparlamentná spolupráca sa realizuje tak na bilaterálnom základe, ako aj v rámci medzinárodných organizácií.

Slovenské parlamentné delegácie sa zúčastnili na ročnom zasadnutí PZ OBSE v dňoch 5. – 9. júla 2017 v Minsku a na zasadnutí Parlamentného výboru SEI organizovaného v Minsku 30. mája 2017 v rámci bieloruského predsedníctva v SEI.

3. – 4. júna 2019 sa konala návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky A. Danka v Bieloruskej republike, počas ktorej sa uskutočnili stretnutia s prezidentom Bieloruskej republiky A.G. Lukašenkom, s predsedom vlády Bieloruskej republiky S.N. Rumasom a s predsedmi oboch komôr bieloruského parlamentu M.B. Miasnikovičom a V.P. Andrejčenkom.

24. septembra 2019 sa v rámci Štvrtej schôdze  predsedov parlamentov krajín Eurázie Veľká Eurázia: Dialóg. Dôvera. Partnerstvo. v meste Nur-Sultan konalo stretnutie predsedu Komory reprezentantov Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky Andrejčenko V.P. s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky A.Dankom.

V roku 2020 v súvislosti s uskutočnenými parlamentnými voľbami v Bieloruske a na Slovensku boli vytvorené nové parlamentné skupiny priateľstva. Na čelo sa pracovnej skupiny Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky pre spoluprácu s parlamentom Slovenskej republiky postavil predseda Stáleho výboru Komory reprezentantov Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky pre výstavbu, miestnu samosprávu a reglement Semenjaka V.M. Na čelo sa skupiny priateľstva pre spoluprácu s Bieloruskou republikou v Národnej rade Slovenskej republiky

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to