Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Hlavná Konzulárne oddelenie-Víza

Konzulárne oddelenie

Konzulárne oddelenie

Jančova 5, 811 02 Bratislava

Konzultácie ohľadne víz: +421 2 6225 0152

Tel.: +421 2 6280 1212 (konzul)

E-mail: sk.consul@mfa.gov.by

 Úradné hodiny: pondelok, streda, piatok od 9.00 do 12.00